APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2005 r.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej

   Mając na uwadze kalendarz wyborczy związany z zarządzeniem na dzień 9 października 2005 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej i fakt, że w dniu 25 września 2005 r. odbędą się w naszym kraju wybory posłów na Sejm oraz wybory do Senatu RP, w których to wyborach uczestniczyć będą komitety wyborcze związane z partiami politycznymi, popierającymi także określonych kandydatów w wyborach Prezydenta RP oraz uwzględniając, że w wyborach parlamentarnych obowiązuje od godziny 24.00 dnia 23 września b.r. do godziny 20.00 dnia 25 września b.r. tzw. cisza wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się – w imię zachowania jasnych reguł gry wyborczej i dobrze pojętej kultury politycznej – do wszystkich komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP, aby zrezygnowały z prowadzenia kampanii wyborczej w tych wyborach od godziny 24.00 dnia 23 września 2005 r. do godziny 20.00 dnia 25 września 2005 r., w szczególności w postaci rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

   Prowadzenie kampanii wyborczej kandydata na Prezydenta RP powiązanego z podmiotem uczestniczącym w wyborach parlamentarnych mogłoby być odczytane przez wyborców jako agitacja wyborcza na rzecz tego podmiotu w wyborach do Sejmu i do Senatu, powodując przekonanie o naruszeniu zasady równego traktowania i równych szans wyborczych wszystkich uczestników wyborów. Z kolei wskazana zasada równości, tym razem odniesiona do wyborów na Prezydenta RP, przemawia za tym, aby od kampanii wyborczej we wskazanym wyżej okresie powstrzymały się także komitety wyborcze kandydatów niepowiązanych z jakąkolwiek partią uczestniczącą w wyborach parlamentarnych.

  Sytuacji takiej, jaka występuje w roku wyborczym 2005, nie przewidział ustawodawca w ordynacjach wyborczych, regulujących tryb przeprowadzania obu rodzajów wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest władna w drodze interpretacji przepisów tych ordynacji wprowadzić zakaz kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w dniu 24 i 25 września b.r., albowiem wprowadzając taki zakaz wkroczyłaby w sferę stanowienia prawa, ale uznaje za niezbędne wystąpić z niniejszym apelem. Są bowiem okoliczności, w których, obok litery ustawy należy uwzględniać także ducha prawa.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 12:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk