• Wykaz komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała zaświadczenia uprawniające do zgłoszenia list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców
    PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PRZYPOMINA ...
  • Apel Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków organizacji pozarządowych
    Limity wydatków przysługujące komitetom wyborczym w wyborach do Parlamentu w 2005 r.