• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 21 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.
    Wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia kampanii wyborczej i gospodarki finansowej komitetów wyborczych w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 22 czerwca 2010 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 26 kwietnia 2010 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.