Protokół Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o zbiorczych wynikach głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów

PROTOKÓŁ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 września 2005 r.
o zbiorczych wynikach głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów

Zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140 poz. 1173) Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, co następuje.

I.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., na wszystkie okręgowe listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju 11 804 676 głosów ważnych.

II.

Na poszczególne okręgowe listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych:

1) listy nr 1  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 
    oddano 124 038 głosów, to jest 1,05%,
2) listy nr 2  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 
    oddano 91 266 głosów, to jest 0,77%,
3) listy nr 3  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
    oddano 940 762 głosy, to jest 7,97%,
4) listy nr 4  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 
    oddano 289 276 głosów, to jest 2,45%,
5) listy nr 5  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
    oddano 459 380 głosów, to jest 3,89%,
6) listy nr 6  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
    oddano 3 185 714 głosów, to jest 26,99%,
7) listy nr 7  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
    oddano 1 335 257 głosów, to jest 11,31%,
8) listy nr 8  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
    oddano 2 849 259 głosów, to jest 24,14%,
9) listy nr 9  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 
    oddano 34 127 głosów, to jest 0,29%,
10) listy nr 10  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
     oddano 821 656 głosów, to jest 6,96%,
11) listy nr 11  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Centrum 
     oddano 21 893 głosy, to jest 0,19%,
12) listy nr 12  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 
     oddano 185 885 głosów, to jest 1,57%,
13) listy nr 13  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 
     oddano 16 251 głosów, to jest 0,14%,
14) listy nr 14  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 
     oddano 8 353 głosy, to jest 0,07%,
15) listy nr 15  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
     oddano 1 347 355 głosów, to jest 11,41%,
16) listy nr 16  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 
      oddano 11 914 głosów, to jest 0,10%,
17) listy nr 17  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 
      oddano 32 863 głosy, to jest 0,28%,
18) listy nr 18  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 
      oddano 7 376 głosów, to jest 0,06%,
19) lista nr 19  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy w okręgu nr 4
     oddano 1 019 głosów, to jest 0,01%,
20) lista nr 19  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy w okręgu nr 9
     oddano 982 głosy, to jest 0,01%,
21) lista nr 19  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka” w okręgu nr 21
     oddano 34 469 głosów, to jest 0,29%,
22) lista nr 19  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszości Niemieckiej Śląska” w okręgu nr 29
     oddano 5 581 głosów, to jest 0,05%.

III.

Następujące okręgowe listy kandydatów na posłów spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych:

1) listy okręgowe zgłoszone przez komitety wyborcze partii politycznych bądź komitety wyborcze wyborców, które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej)

- listy nr 3  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
- listy nr 6  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- listy nr 7  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,
- listy nr 8  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
- listy nr 10  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,
- listy nr 15  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;

2) komitety wyborcze:
- Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka”,
- Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszości Niemieckiej Śląska”,
utworzone przez  wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych złożyły w Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ordynacji wyborczej i ich listy z numerem 19 zarejestrowane odpowiednio w okręgach wyborczych nr 21 i nr 29 korzystają ze zwolnienia z warunku, o którym mowa w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk