• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 wrzesnia 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
    Wykaz wybranych posłów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
  • Wykaz wybranych senatorów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
    Wyniki wyborów do Sejmu w arkuszach xls
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 5.30