Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 5.30

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 5.30 
w dniu 26 września 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 7 627 obwodach stanowiących 30,31 % ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 8 471 174 osoby; 
2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 3 274 408 osób; 
3) frekwencja wyniosła 38,65 %; 
4) liczba kart ważnych 3 270 286 kart; 
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 3 144 835 głosy; 
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:

 

  

  

Nr listy

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

29 877

0.95

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

27 351

0.87

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

244 693

7.78

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

78 214

2.49

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

118 309

3.76

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

809 363

25.74

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

341 016

10.84

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

733 066

23.31

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

9 309

0.30

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

232 948

7.41

11

Komitet Wyborczy Centrum

5 374

0.17

12

Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke

45 989

1.46

13

Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

4 991

0.16

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca

2 756

0.09

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

420 280

13.36

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

3 778

0.12

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

6 995

0.22

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

2 149

0.07

19

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

486

0.02

okręg nr 4

19

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

434

0.01

okręg nr 9

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

24 909

0.79

okręg nr 21

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

2 548

0.08

okręg nr 29

 

7)  Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:

 

  

  

Nr listy

Nazwa komitetu

% uzyskanych głosów

Liczba uzyskanych
mandatów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

0.95

0

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

0.87

0

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

7.78

35

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

2.49

0

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

3.76

0

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

25.74

144

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

10.84

48

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

23.31

117

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

0.30

0

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

7.41

37

11

Komitet Wyborczy Centrum

0.17

0

12

Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke

1.46

0

13

Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

0.16

0

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca

0.09

0

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

13.36

75

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

0.12

0

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

0.22

0

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

0.07

0

19

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

0.02

0

okręg nr 4

19

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

0.01

0

okręg nr 9

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0.79

4

okręg nr 21

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

0.08

0

okręg nr 29

 

8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w 7 752 obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:

 

 

Lp.

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
mandatów

1

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

26

2

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

46

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

5

4

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

4

5

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

12

6

Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka

1

7

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

2

8

Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka"

1

9

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1

10

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

1

11

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

1


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk