• Wysokość dotacji podmiotowej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (przekazany do ogłoszenia w Monitorze Polskim).
 • Limity wydatków komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 .r
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie korzystania z nieodpłatnych usług przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (ZKF-503-8/11) Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r. dotyczące sposobu prowadzenia i finansowania stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (ZKF-503-6/11) Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie korzystania przez komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze z lokali partii politycznych i ich sprzętu biurowego (ZKF-503-5/11) Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2011 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (ZKF-503-2/11) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2012r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.*)