Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (przekazany do ogłoszenia w Monitorze Polskim).

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 9 stycznia 2012 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 104 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyły 84 komitety wyborcze.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski,
2) Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja,
3) Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery,
4) Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Przemysława Jakuba Hinca,
5) Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Powiat" Piotr Batura,
6) Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Policzkiewicz,
7) Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza,
8) Komitet Wyborczy Wyborców Senat Obywatelski – Konstanty Dombrowicz,
9) Komitet Wyborczy Wyborców „Wolni i Solidarni" Kornela Morawieckiego.

Nie złożyły sprawozdań finansowych następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana,
2) Komitet Wyborczy Wyborców Dudek-Durkalec,
3) Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Głuszak,
4) Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider,
5) Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność,
6) Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego,
7) Komitet Wyborczy Wyborców Na Ojczystej Ziemi,
8) Komitet Wyborczy Wyborców „Podkarpacie Razem"
9) Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska,
10) Komitet Wyborczy Wyborców Romana Sklepowicza,
11) Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-93 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 lutego 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 12:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk