Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 .r

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych
uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

(według zawiadomień przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych
zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.;
stan na 21 września 2011 r.)

Nazwa komitetu wyborczego Adres strony internetowej Termin
na
zawiadomienie
Data
zawiadomienia
Uwagi
Komitet Wyborczy Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin   2011-08-24   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności http://www.lospolski.pl 2011-08-16 2011-09-02  
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski   2011-08-18   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera   2011-08-19   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke http://www.kw.nowaprawica.org.pl 2011-08-18 2011-08-18  
Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej - demokraci.pl http://www.wybory.demokraci.pl 2011-08-18 2011-08-17  
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/ 2011-08-16 2011-08-12  
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza http://www.stronapjn.pl/wybory-2011 2011-08-16 2011-08-10  
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 http://partiapracy-wybory.pl/ 2011-08-16 2011-08-17  
Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna   2011-08-16   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe http://www.komitetwyborczypsl.pl 2011-08-16 2011-08-13  
Komitet Wyborczy Prawica http://www.kwprawica.pl 2011-08-16 2011-08-16  
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl 2011-08-16 2011-08-12  
Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski http://www.gabrieljanowski.com 2011-08-26 2011-09-06  
Komitet Wyborczy Ruch Palikota http://www.komitetwyborczyruchpalikota.pl 2011-08-16 2011-08-16  
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej http://www.sld.org.pl/wybory 2011-08-16 2011-08-16  
Komitet Wyborczy Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana   2011-08-23   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Adama Hajduka Razem   2011-08-25   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Społecznie   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zioło http://www.oloziolo.pl 2011-08-30 2011-09-15  
Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego   2011-08-24   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Celiński do Senatu http://www.andrzejcelinski.pl/p/wybory-2011.html 2011-08-25 2011-08-24  
Komitet Wyborczy Wyborców Artura Balazsa http://www.arturbalazs.pl 2011-08-18 2011-08-16  
Komitet Wyborczy Wyborców Artura Zielińskiego   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej http://www.poradzymy.pl 2011-08-24 2011-08-22  
Komitet Wyborczy Wyborców Baćko do Senatu http://www.backo-do-senatu.pl 2011-08-29 2011-09-13  
Komitet Wyborczy Wyborców "Banaś do Senatu" http://kwwgrzegorzbanas.pl 2011-08-25 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Dolniak http://kwwbd.pl 2011-08-19 2011-08-17  
Komitet Wyborczy Wyborców Bartnika Łukasza http://www.kwwbartnikalukasza.vel.pl 2011-08-24 2011-08-23  
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni do Senatu http://www.bezpartyjnidosenatu.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni.pl http://komitetwyborczywyborcow.bezpartyjni.pl 2011-08-18 2011-08-19  
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika http://www.bardzik.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borkowskiego   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Czubackiego   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja   2011-08-24   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu http://www.cimoszewicz.com.pl 2011-08-18 2011-08-22  
Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Macieja Grabowskiego   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Dla Pomorza ... Dla Polski   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Dudek-Durkalec   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha http://edmundklich.com.pl 2011-08-24 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Hibner http://elzbietahibner.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Głuszak   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Borchulskiej http://www.iwonaborchulska.pl 2011-08-25 2011-08-24  
Komitet Wyborczy Wyborców Izabelli Sierakowskiej http://www.izabellasierakowska.eu 2011-08-29 2011-09-16  
Komitet Wyborczy Wyborców Jacek Markowski Twój Senator http://komitet.jacekmarkowski.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Ciechanowskiego   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Janiszewskiego http://www.kwwjackajaniszewskiego.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Geryka   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Michalaka http://kwwjanuszamichalaka.pl 2011-08-24 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka "Zlikwidować Senat"   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydat Częstochowy http://www.kandydatczestochowy.pl 2011-08-30 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Przemysława Jakuba Hinca http://www.pjhinc.pl 2011-08-25 2011-08-25  
Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Nowocin-Kowalczyk   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza   2011-08-24   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność   2011-08-25   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego Obywatele do Senatu http://www.senatordlaczestochowy.pl 2011-08-24 2011-09-13  
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Piesiewicza http://www.piesiewicz.org.pl 2011-08-24 2011-08-24  
Komitet Wyborczy Wyborców Longina Kajki http://kwwlonginakajki.pl 2011-08-29 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Longina Komołowskiego   2011-08-25   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Antosza - Niezależny Kandydat do Senatu RP   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Marii Olszak-Winiarskiej http://www.olszak-winiarska.pl 2011-08-26 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego http://www.borowski.pl/kontakt/ 2011-08-23 2011-08-31  
Komitet Wyborczy Wyborców Michała Okły   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka http://www.mniejszoscniemiecka.eu 2011-08-26 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Na Ojczystej Ziemi   2011-09-01   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Leszka Lewoc   2011-08-24   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie http://www.stanislawtolwinski.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu   2011-09-07   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna"   2011-08-25   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Policzkiewicz http://www.policzkiewicz.com 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Biliński - Obywatel w Senacie http://piotrbilinski.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Podhalanie   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców "Podkarpacie Razem"   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska   2011-08-24   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Przemysława Zalasińskiego   2011-08-30   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Piesiewicza Niezależnego Kandydata na Senatora RP http://www.piesiewicz.waw.pl/ 2011-08-24 2011-08-25  
Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz http://www.rafaldutkiewicz.pl/ 2011-08-24 2011-08-25  
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Węgrzyna   2011-08-23   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza http://www.jasiakiewicz.2011.pl 2011-08-25 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Romana Sklepowicza   2011-08-29   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Romualda Szeremietiewa http://www.szeremietiew.nowyekran.pl 2011-08-29 2011-08-30  
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kurpa http://www.ryszardkurp.pl 2011-08-24 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Senat Obywatelski - Konstanty Dombrowicz http://www.senatobywatelski.pl 2011-08-24 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Śląsk - Jerzy Markowski   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia"   2011-08-25   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Skorupy http://www.tadeuszskorupakww.pl 2011-08-29 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu http://www.obywateledosenatu.pl/ 2011-08-24 2011-08-24  
Komitet Wyborczy Wyborców W. Lubawskiego - Senat dla Obywateli http://www.lubawski-senat.pl 2011-08-29 2011-08-30  
Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny http://www.obywateldosenatu.pl 2011-08-24 2011-08-23  
Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Domian http://www.wieslawdomian.pl 2011-08-26 2011-08-26  
Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha   2011-08-26   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego http://www.wkomarnicki.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Wiertka http://www.wiertek.pl 2011-08-18 2011-08-25  
Komitet Wyborczy Wyborców "Wolni i Solidarni" Kornela Morawieckiego http://www.kornelmorawiecki.pl 2011-08-26 2011-08-31  
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu   2011-08-19   brak zawiadomienia
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Chlebowskiego http://www.chlebowskizbigniew.pl 2011-08-29 2011-08-29  
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego http://www.kw.zs.org.pl 2011-08-16 2011-08-26  
Rejestr zmian
  • Data utworzenia23-02-2016 14:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk