Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 czerwca 2002 r.

o przyjętych i o odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu

 

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zbadała sprawozdania wyborcze 93 komitetów wyborczych i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 35 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;

2) przyjąć sprawozdania wskazując na ich uchybienia 39 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2;

3) odrzucić sprawozdania 19 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3.

Pełnomocnicy finansowi 13 komitetów wyborczych wnieśli do Sądu Najwyższego skargi na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdań wyborczych. Sąd Najwyższy wszystkie skargi oddalił.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

Załącznik nr 1 do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 czerwca 2002 r.

Wykaz komitetów wyborczych, których sprawozdania wyborcze zostały przyjęte bez zastrzeżeń

 1. Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

 2. Komitet Wyborczy Unii Wolności

 3. Komitet Wyborczy Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego

 4. Komitet Wyborczy Forum Emerytów i Rencistów

 5. Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej

 6. Komitet Wyborczy Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej

 7. Komitet Wyborczy Polska Partia Odnowy Kraju

 8. Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa

 9. Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Obywatelskie Chrześcijańska Demokracja"

 10. Komitet Wyborczy Wyborców Godne Życie

 11. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Wyborcza 2001

 12. Komitet Wyborczy Wyborców "Inwalida też Człowiek - Bogumiła Dawidowicz"

 13. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu RP Czesława Kwaśniaka

 14. Komitet Wyborczy Wyborców "Kocham mój Kraj"

 15. Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Konarskiego

 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Konfederacja - Antyliberalna Platforma KPN-OP"

 17. Komitet Wyborczy Wyborców "Konfederacja Przedstawicielstw Emerytów i Rencistów - Ruch Polityczny RP"

 18. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Kuczyńskiego

 19. Komitet Wyborczy Wyborców - Lachy i Górale Razem

 20. Komitet Wyborczy Wyborców Narodowo-Obywatelska Płaszczyzna Wyborcza

 21. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Kandydat Tadeusz Dąbrowski

 22. Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat Lepsze Prawo

 23. Komitet Wyborczy Wyborców "Podlasie"

 24. Komitet Wyborczy Wyborców Postęp i Równowaga

 25. Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

 26. Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Polski

 27. Komitet Wyborczy Wyborców Antoniego Rapacza kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej

 28. Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Życia Poczętego i Rodziny - Senat 2001"

 29. Komitet Wyborczy Wyborców Senatora RP Jerzego Borcza

 30. Komitet Wyborczy Wyborców Senatora RP Dariusza Kłeczka

 31. Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Sikory "Nadzieja"

 32. Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz Demokratów Lewicy

 33. Komitet Wyborczy Wyborców "Spełnię Wolę Wyborców Miast, Wsi i Rolników"

 34. Komitet Wyborczy Wyborców "Świętokrzyskie Porozumienie Gospodarcze"

 35. Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda

 

Załącznik nr 2 do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 czerwca 2002 r.

 

Wykaz komitetów wyborczych, których sprawozdania wyborcze zostały przyjęte ze wskazaniem na uchybienia


 1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 2. Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001

 3. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

 4. Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

 5. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

 6. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej

 7. Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

 8. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Abramskiego

 9. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomir Boss Senatorem Łodzi

 10. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Głuchowskiego

 11. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Jankowskiego

 12. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu RP Eugeniusza Januły

 13. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata Niezależnego na Senatora RP Ryszarda Matusiaka

 14. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Misztala

 15. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Kilarskiego

 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Klub Służby Niepodległości - Senat 2001 Okręgu Wyborczego Nr 10"

 17. Komitet Wyborczy Wyborców "Ład i Normalność"

 18. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Łuszczewskiego

 19. Komitet Wyborczy Wyborców Halina Marszał-Sroczyńska Niezależnym Senatorem RP

 20. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Stefana Duka

 21. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Ziemi Mazowieckiej Andrzeja Szulca

 22. Komitet Wyborczy Wyborców "Od Raciborza do Mikołowa"

 23. Komitet Wyborczy Wyborców "Opolski Komitet Obywatelski"

 24. Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pęzioła na Senatora RP Ziemi Opolskiej

 25. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Piątkowskiego - "KWW"

 26. Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzie 2001

 27. Komitet Wyborczy Wyborców na rzecz niezależnego Kandydata Wojciecha Podjackiego

 28. Komitet Wyborczy Wyborców "Pomoc Potrzebującym"

 29. Komitet Wyborczy Wyborców Bohdana Poręby

 30. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy

 31. Komitet Wyborczy Wyborców Senator Elżbiety Płonka

 32. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Jana Willenberga

 33. Komitet Wyborczy Wyborców Wojciechowska

 34. Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Krakowskiej

 35. Kurpiowski Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka

 36. Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców adw. dr. Marcelego Olejnika

 37. Niezależny Pozapartyjny Komitet Wyborczy Wyborców

 38. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Francuz - Niezależny Kandydat na Senatora III R.P. 2001

 39. Podkarpacki Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora RP Jana Krzanowskiego 

 

Załącznik nr 3 do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 czerwca 2002 r.

Wykaz komitetów wyborczych, których sprawozdania wyborcze zostały odrzucone

 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

 2. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

 3. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

 5. Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

 6. Komitet Wyborczy "Konfederacja"

 7. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

 8. Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

 9. Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"

 10. Komitet Wyborczy Wyborców Emerytów i Rencistów - Emil Antoniszyn - Kandydat na Senatora

 11. Komitet Wyborczy Wyborców - Mariusz Gramala Senator Niezależny

 12. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Wałaszewskiego

 13. Komitet Wyborczy Wyborców Kierzkowskiego Henryka Niezależnego Kandydata na Senatora do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 14. Komitet Wyborczy Wyborców "Lewica Ziemi Częstochowskiej"

 15. Komitet Wyborczy Wyborców "Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska"

 16. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Pitucha

 17. Komitet Wyborczy Wyborców Primum Non Nocere - Po pierwsze nie szkodzić

 18. Komitet Wyborczy Wyborców Michała Wojtkiewicza

 19. Senatorski Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Adamowicza
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:23-02-2016 16:20
  Wprowadził:Bartosz Goździk