Odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2004 r. na pismo Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie prowadzenia agitacji we wszystkich formach w lokalu wyborczym w dniu głosowania

    PAŃSTWOWA                                 Warszawa, dnia 8 czerwca 2004 r.
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-903-88/04

Pan Krzysztof FILIPEK
Pełnomocnik wyborczy
Komitetu Wyborczego
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając na pismo z dnia 4 czerwca 2004 r., które otrzymała w dniu 7 czerwca 2004 r., podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zakazu prowadzenia w dniu wyborów we wszystkich formach agitacji w lokalu wyborczym, wyrażone w piśmie z dnia 3 czerwca 2004 r..

Odnosząc się do kwestii noszenia w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego krawatów biało czerwonych przez członków komisji wyborczych, których kandydatury zgłosił pełnomocnik wyborczy KW Samoobrona RP Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że krawaty te są powszechnie znanym znakiem identyfikującym, świadczącym o przynależności do partii Samoobrona RP. Potwierdzeniem tego faktu jest noszenie omawianego krawata przez liderów, działaczy i innych członków partii w czasie Konwencji Wyborczej, uroczystości oraz oficjalnych wystąpień.

W odbiorze społecznym demonstrowanie przynależności partyjnej przez członków komisji wyborczych jest w sposób jednoznaczny traktowane jako forma agitacji wyborczej, zaś ustawowy zakaz prowadzenia takiej agitacji w lokalu wyborczym w dniu głosowania jest jasny i ma charakter kategoryczny (art. 87 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP w związku z art. 73 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego).

Naruszenie omawianego zakazu może spowodować odpowiedzialność karną na podstawie art. 146 pkt 4 lub art. 151 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk