Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według wzorów:

 

1) pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem zawierającym nazwę i siedzibę komisji oraz numerem okręgu wyborczego, ustalonymi w załączniku do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,

 

2) pieczęcią rejonowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem zawierającym nazwę i siedzibę komisji, ustaloną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych (M.P. Nr 12, poz. 193) z zastrzeżeniem, że pieczęcią Rejonowych Komisji Wyborczych z siedzibą w Kielcach i w Opolu jest pieczęć, o której wyżej mowa, z dodaniem po nazwie siedziby komisji:

 

- cyfry  „I” dla komisji właściwej dla miasta Kielce i miasta Opole,
- cyfry „II” dla komisji o innej właściwości terytorialnej,

 

3) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem zawierającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk