• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Inicjatywy dla Polski o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO”.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy, w skład której wchodzi Przewodniczący Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w tych wyborach.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
 • Pismo okólne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2004 r. do organów gmin
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego