Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Pań-stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 1,

2) wzór protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:59
    Wprowadził:Bartosz Goździk