Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie o pełnionych dyżurach

I N F O R M A C J A
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 
W OLSZTYNIE
podaje się do publicznej wiadomości 
informację o pełnionych dyżurach


Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Olsztynie pełni dyżury

w poniedziałki i czwartki od godz. 14.00 do godz. 15.30

od 17 maja 2004r. do dnia wyborów

w swojej siedzibie

Siedziba : Gmach Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9
pok. 253,  tel. (0-89) 527-30-29, 523-23-48, 523-22-55
  
Dyżury:      poniedziałki:                    czwartki:

                                     17 maja 2004 r.               20 maja 2004 r.            
                                     24 maja 2004 r.               27 maja 2004 r.             
                                             31 maja 2004 r.                3 czerwca 2004r.                 
     7 czerwca 2004r.                   


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania w dni powszednie od godz. 8.15-16.15.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie: Zbigniew Paturalski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk