• Informacja o sposobie głosowania
    Tłumaczenie na język angielski wzorów wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim - składanych w celu uzyskania wpisu do rejestru wyborców w części B
  • Additional explanations of the National Electoral Commission on the right to vote of citizens of the European Union - non-nationals of Poland - in elections to the European Parliament
    Information on electoral rights in elections to The European Parliament conducted in The Republic of Poland and the conditions for voting in such elections