Tłumaczenie na język angielski wzorów wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim - składanych w celu uzyskania wpisu do rejestru wyborców w części B
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk