• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Pismo okólne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. do organów gmin
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europe
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 maja 2004 r. o nadaniu numeru dla okręgowej listy kandydatów na posłów do parlamentu Europejskiego komitetowi wyborczemu, który zarejestrował listę okręgową tylko w okręgu wyborczym
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlam
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlam
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyb
  Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi i dopisywania obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. o terminie losowania jednolitego numeru dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego