Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie terminów składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o terminach składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.:

1. Do dnia 31 maja 2004 r.:

a)  żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, 
b) ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
c) policjanci z jednostek skoszarowanych,
d) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę;

2. Do dnia 3 czerwca 2004 r.:

a) wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu,
b) wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3. Do dnia 8 czerwca 2004 r.:

a) wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
b) wyborcy przebywający na polskich statkach morskich mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

4. Do dnia 11 czerwca 2004 r.:


wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk