Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyb

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 14 maja 2004 r.

o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

1. Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) i art. 150 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) Państwowa Komisja Wyborcza dokonała w dniu 14 maja 2004 r. publicznego losowania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

2. W wyniku losowania okręgowe listy kandydatów na posłów 19 komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list w więcej niż jednym okręgu wyborczym, otrzymały następujące jednolite numery:

Numer  1 -  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
Numer  2 -  Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,
Numer  3 –  Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,
Numer  4 –  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy,
Numer  5 –  Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej,
Numer  6 –  Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców,
Numer  7 –  Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski,
Numer  8 –  Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej,
Numer  9 –  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
Numer 10 –  Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
Numer 11 –  Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO”,
Numer 12 –  Komitet Wyborczy Unii Wolności,
Numer 13 –  Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Numer 14 –  Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD,
Numer 15 –  Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”,
Numer 16 – Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej,
Numer 17 –  Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych,
Numer 18 –  Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004,
Numer 19 –  Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk