Pismo okólne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. do organów gmin

 PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA                                                 Warszawa, dnia 24 maja 2004 r.
ZPOW-903-72/04

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci Miast

Państwowa Komisja Wyborcza uzyskała informacje o ustaleniu dnia 11 czerwca 2004 r. dniem wolnym od pracy w niektórych urzędach gmin (miast). Państwowa Komisja Wyborcza zwraca – w związku z tym – uwagę na konieczność zapewnienia w tym dniu pracy w jednostkach organizacyjnych urzędu wykonujących zadania związane z przygotowaniami do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotyczy to w szczególności stanowisk do spraw ewidencji ludności dla wydawania wyborcom zaświadczeń o prawie do głosowania oraz wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i aktualizacją spisów wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583) urząd gminy wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, czyli w przypadku wyborów zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. - do dnia 11 czerwca 2004 r. włącznie.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk