Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki oraz przyjęcia zawiadomienia o utworz

ZPOW-940-34/04

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Wyborczej


z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia 
pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki
oraz przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchyla uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki i po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 26 kwietnia 2004 r. przez Krystynę Mikulankę — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Mikulanki:

1)  powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Krystynę Mikulankę;

2)  powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Marię Cenin.

Siedziba Komitetu mieści się we Wrocławiu, ul. Gliniana 23/28.

U z a s a d n i e n i e

  W dniu 26 kwietnia 2004 r. pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, do którego dołączono m. in. wykaz podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu, liczący 49 kart oryginalnych, zawierających 965 podpisów oraz 4 karty stanowiące wydruk z telefaksu.
Z uwagi na powyższe Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 kwietnia 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki.
Jednakże pełnomocnik wyborczy złożył w dniu 27 kwietnia 2004 r. oryginalne wykazy podpisów złożonych uprzednio jako wydruk z telefaksu, wyjaśniając że w dniu składania zawiadomienia wydruki te złożono omyłkowo. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego zostało złożone do Państwowej Komisji Wyborczej po zebraniu co najmniej 1 000 podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu, tj. spełniony został warunek określony w art. 51 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Dlatego też należało uchylić uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki i przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu.

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk