Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Racja Stanu"

ZPOW-940-27/04

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu
Komitetu Wyborczego Wyborców "Racja Stanu"

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 21 kwietnia 2004 r. przez Zenona Tyma — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców "Racja Stanu" i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Racja Stanu", w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców "Racja Stanu"

1)  powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Zenona Tyma;

2)  powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Franciszka Krzyżaniaka.

Siedziba Komitetu mieści się w Czosnowie, ul. Lercha 5.

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2004 r. Państwowa Komisja Wyborcza uchyliła swoją uchwałę z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Polska Racja Stanu" i wezwała pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców "Polska Racja Stanu" do usunięcia wady zgłoszenia polegającej na naruszeniu art. 53 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, gdyż nazwa Komitetu Wyborczego nie odróżniała się wyraźnie od nazwy partii politycznej Stronnictwo "Polska Racja Stanu". Pełnomocnik Komitetu Wyborczego w dniu 27 kwietnia 2004r. powiadomił Państwową Komisję Wyborczą o przyjęciu przez Komitet zmienionej nazwy- Komitet Wyborczy Wyborców "Racja Stanu". Nazwa ta w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej odróżnia się wyraźnie od nazwy partii politycznej Stowarzyszenie "Polska Racja Stanu". Dokonując zmiany nazwy Komitet Wyborczy usunął wadę zawiadomienia o swoim utworzeniu i w związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie.

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk