Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Warszawie właściwej dla okręgu wyborczego nr 4.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Warszawie właściwej dla okręgu wyborczego nr 4.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Warszawie właściwej dla okręgu wyborczego nr 4 Ewy Jaszewskiej, sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie.
  2. Powołuje się w skład Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Warszawie właściwej dla okręgu wyborczego nr 4 Annę Jacaszek, sędzię Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk