Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Młodzi do Europy".

ZPOW-940-32/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Młodzi do Europy".

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 26 kwietnia 2004 r. przez Waldemara Grędę — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców „Młodzi do Europy” i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 r. Komitetu Wyborczego Wyborców „Młodzi do Europy”, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców „Młodzi do Europy”:
1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Waldemara Grędę;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Tomasza Bukowskiego;
3) będzie używał skrótu KW „Młodzi do Europy”.
Siedziba Komitetu mieści się we Wrocławiu, ul. Młodnickiego 22/7.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk