Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców POLSKA DROGA

ZPOW-940-30/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców POLSKA DROGA

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 26 kwietnia 2004 r. przez Andrzeja Ziółkowskiego pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców POLSKA DROGA i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 r.
Komitetu Wyborczego Wyborców POLSKA DROGA, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców POLSKA DROGA:
1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Andrzeja Ziółkowskiego;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Grażynę Sawnor-Kulenty;
3) będzie używał skrótu KWW POLSKA DROGA.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Słupecka 4 m. 58.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk