Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców.

ZPOW-940-28/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 22 kwietnia 2004 r. przez Andrzeja Kaniaka — pełnomocnika wyborczego Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców, którego wady, wskazane uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2004 r., zostały usunięte przez pełnomocnika wyborczego w dniu 26 kwietnia 2004 r. i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 r. Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
Śląski Komitet Wyborczy Wyborców:

1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Andrzeja Kaniaka;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Elżbietę Wasilewską;
3) będzie używał skrótu ŚL.KWW.
Siedziba Komitetu mieści się w Zabrzu, ul. Wolności 276.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk