Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych.

ZPOW-940-26/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 21 kwietnia 2004 r. przez Cezarego Dudzica — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych, którego wada, wskazana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2004 r., została usunięta przez pełnomocnika wyborczego w dniu 23 kwietnia 2004 r. i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych:
1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Cezarego Dudzica;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Henryka Patrzałka;
3) będzie używał skrótu GLK.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Miedziana 3a lok. 18.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk