Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2004 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. termin składania przez komitety wyborcze zawiadomień o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego upływa w dniu 24 kwietnia 2004 r. Ponieważ koniec tego terminu przypada na sobotę, ulega on przedłużeniu. Zawiadomienia należy złożyć w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej do dnia 26 kwietnia, w godzinach urzędowania Komisji, tj. do godz. 16.15 (art. 171 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego — Dz. U. Nr 25, poz. 219).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk