Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

K O M U N I K A T
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ( M.P. Nr 14, poz. 225 ) - Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Okręgowa Komisji Wyborcza w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 1 , obejmującym obszar województwa pomorskiego.

2. Zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 , pok. 130 ( gmach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

3. Okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego można zgłaszać nie później niż do dnia 4 maja 2004 r. ( wtorek ) do godz. 24.00.

4. W tym okresie w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej pełnione będą dyżury 
· w dniach 26.04.2004r.- 30.04.2004r. w godzinach od 14.00 do 16.00, 
· w dniach 1.05.2004r.- 3.05.2004r. w godzinach od 10.00 do 14.00, 
· w dniu 4 maja 2004 r. - będącym ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń - od godz. 14.00 do 24.00.

5. Zgłoszenie powinno być doręczone w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej osobiście przez pełnomocnika podmiotu uprawnionego do zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, bądź przez osobę przez niego upoważnioną.

6. Zgłoszenie powinno spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219 ) oraz w innych aktach prawnych obowiązujących w tym zakresie.

7.Mając na uwadze usprawnienie organizacji przyjmowania i rejestracji zgłoszeń Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się do pełnomocników Komitetów Wyborczych lub osób przez nich upoważnionych o ewentualne wcześniejsze informowanie na telefon: 301-15-10, 305-94-41 lub fax 301-27-30 o dniu, w którym zamierzają dokonać zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej: Katarzyna Jankowska-Józefiak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk