Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2004 r.

K o m u n i k a t 
O k r ę g o w ej  K o m i s j i  W y b o r c z e j  N r 8 
w Lublinie 

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Lublinie w składzie:

1. Andrzej Ślaski                 -  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej   
2. Grzegorz Kister                - Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie
3. Andrzej Klimkowski        - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
4. Lech Lewicki                    - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
5. Andrzej Mikołajewski       - Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie
6. Michał Suraj                      - Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie
7. Wojciech Turżański           - Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie
8. Grzegorz Wałejko              - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie 
9. Alicja Zych                        - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2004 r. Okręgowa Komisja Wyborcza dokonała wyboru  Zastępców Przewodniczącego, którymi zostali:
1. Lech Lewicki
2. Andrzej Klimkowski

Na Sekretarza komisja powołała  Panią Teresę Bichta -  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.

Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie jest sala nr 100 w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego   przy ulicy Spokojnej 4.

Komisja będzie pełniła dyżury pod numerem telefonu 742-44-65
 w następujących terminach:
w dniach - 26.28.30 kwietnia 2004 r. w godz. 13.00 - 15.00
w dniach - 1,2,3 maja 2004 r. w godz. 10.00 - 14.00
w dniu - 4 maja 2004 r. w godz. 13.00 - 24.00


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Lublinie: Andrzej Ślaski      

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk