Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 7  ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25 poz. 219 ) niniejszym informuje się, że Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Warszawie  została powołana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia  2004 r. i działa w następującym składzie:


Przewodniczący:                                        -     JÓZEF MEDYK - Komisarz Wyborczy w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Zastępcy Przewodniczącego:                                -     MAŁGORZATA RADOMIŃSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
 
                                                                       -      ARKADIUSZ TOMCZAK - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Członkowie:

- EWA PISULA-DĄBROWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

- KRZYSZTOF CHMIELEWSKI - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

- PIOTR KACPERSKI - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

- MARIUSZ MADEJ - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie

- ANITA JARZĄBEK-BOCIAN - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie

- EWA JASZEWSKA - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie
 
Sekretarz Komisji: - TERESA FILIPIAK - główny specjalista w Delegaturze Krajowego  Biura Wyborczego w Warszawie

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Komisja w związku z przyjmowaniem zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego pełni dyżury w swojej siedzibie  w  Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pok. nr 179, wejście „B”, I p.,  tel. 695 72 79  w dniach:
26 – 30 kwietnia 2004 r. w godz. od 10.00 do 16.00
1-3 maja 2004 r. w godz. od 10.00 do 14.00
4 maja 2004 r. w godz. od 10.00 do 24.00.

Sekretarz Komisji urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 815 - 1615 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pok. 45, wejście „B”, parter, tel. 695-66-59,  fax. 695-66-97.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Warszawie: Józef Medyk

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk