Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2004 r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 7  ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25 poz. 219 ) niniejszym informuje się, że Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Warszawie została powołana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. i działa  w następującym składzie:

Przewodniczący: - BOGUSŁAW DAUTER - Komisarz Wyborczy w Siedlcach, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zastępcy Przewodniczącego:                -    ZBIGNIEW KAPIŃSKI - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

                                                       -    ANNA WUJEC - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Członkowie:

- KATARZYNA WRÓBLEWSKA - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

- ALEKSANDRA RÓŻALSKA-DANILCZUK - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

- MAŁGORZATA MIERNIK - sędzia Sądu Rejonowego w Legionowie

- MAŁGORZATA GRZELAK - sędzia Sądu Rejonowego w Wołominie

- MAGDALENA ARCHUTOWSKA - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

- GRAŻYNA PACZESNA - sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Sekretarz Komisji: -    ANNA  LUBACZEWSKA - Dyrektor Delegatury Krajowego  Biura Wyborczego w Warszawie

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów – ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego,  oraz miast na prawach powiatu – Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Komisja w związku z przyjmowaniem zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego pełni dyżury w swojej siedzibie  w  Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pok. nr 31, wejście „C”, parter   tel. 695 72 31  w dniach:
26 – 30 kwietnia 2004 r. w godz. od 12.00 do 16.00
1-3 maja 2004 r. w godz. od   10.00 do 14.00
4 maja 2004 r. w godz. od 10.00  do 24.00.

Sekretarz Komisji urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 815 - 1615 w Delegaturze  Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pok.45, wejście „B”, parter, tel. 695-61-37, fax. 695-66-97.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Warszawie: Bogusław Dauter

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk