• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 20 kwietnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez Komisję
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należnośći pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzie
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r.
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 15 KWIETNIA 2004 R. O ORGANIZACJI PRACY PKW W DNIACH 27 KWIETNIA - 3 MAJA 2004 R.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w dniach 1-3 maja 2004 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwc
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców.