Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców.

ZPOW-940-22/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 6 kwietnia 2004 r. przez Macieja Kazienko — pełnomocnika wyborczego Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców, którego wada, wskazana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2004 r., została usunięta przez pełnomocnika wyborczego w dniu 13 kwietnia 2004 r. i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 26 marca 2004 r. Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców:
1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Macieja Kazienko;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Adama Zalewskiego;
3) będzie używał skrótu Narodowy Komitet Wyborczy.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Ząbkowska 23/25 lok. 5.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk