Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 20 kwietnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez Komisję

Uchwała Nr  2/2004
Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

z dnia  20 kwietnia 2004 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez Komisję

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) Okręgowa Komisja Wyborcza  w Bydgoszczy

uchwala, co następuje:

1. Podać do publicznej wiadomości informację o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach lokalnym środkom masowego przekazu w celu rozpowszechnienia (tekst w załączeniu).

2. Przekazać informację Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa oraz Starostom, Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast z obszaru objętego właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy.

3. Odpis uchwały przekazać Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Zamieścić informację o siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy i pełnionych dyżurach na tablicy informacyjnej Delegatury KBW oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

5. Przekazać informację do Rejonowych Komisji Wyborczych w Toruniu i we Włocławku w celu podania do publicznej wiadomości na obszarze objętym właściwością tychże Komisji.

6. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy: Wiktor Gromiec


Załącznik do uchwały Nr 2/2004 Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

1/  GROMIEC  Wiktor   sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
2/  MALAK  Dariusz  sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
3/  TRZECKI  Mirosław  sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
4/  PIETRZAK Stefan   sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
5/  GRELA  Jacek   sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
6/  MIELCAREK Maciej   sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
7/  OWCZARZAK Ryszard  sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
8/  KĘDZIERSKI Mirosław  sędzia Sądu Rejonowego w Tucholi
9/  SYGIT  Adam   sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


 Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2004 r. Komisja na Zastępców Przewodniczącego wybrała:

1/  MALAK  Dariusz  - sędzia Sądu Apelacyjnego
2/  TRZECKI  Mirosław  - sędzia Sądu Okręgowego

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219)  Przewodniczącym Komisji z urzędu jest Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy – sędzia Wiktor GROMIEC.

Na sekretarza Komisji powołano Marka KRAWCZAKA  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Tymczasowa siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy właściwej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r. w okręgu wyborczym Nr 2 mieści się w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 – pokój Nr 27

telefon: 349-35-01
fax:   349-349-5

Dyżury Komisji pełnione będą:

-/ w dniu 23 kwietnia 2004 r. w godz.  14.00 – 16.00  
-/ w dniu 27 kwietnia 2004 r. w godz.  13.00 – 16.00
-/ w dniu 29 kwietnia 2004 r. w godz.  14.00 – 16.00
-/ w dniu 30 kwietnia 2004 r. w godz.  13.00 – 16.00
-/ w dniu 01 maja 2004 r. w godz.  10.00 – 14.00
-/ w dniu 02 maja 2004 r. w godz.  10.00 – 14.00
-/ w dniu 03 maja 2004 r. w godz.  10.00 – 14.00
-/ w dniu 04 maja  2004 r.  w godz. 12.00 – 24.00 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk