Uchwala Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowego Komitetu Wykonawczego Tymczasowej Rady Krajowej Nowej Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu p

ZPOW-940-18/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowego Komitetu Wykonawczego Tymczasowej Rady Krajowej Nowej Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 26 marca 2004 r. przez Krajowy Komitet Wykonawczy Tymczasowej Rady Krajowej Nowej Lewicy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 49 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Krajowego Komitetu Wykonawczego Tymczasowej Rady Krajowej Nowej Lewicy, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Nowej Lewicy:

1) zamierza zgłosić kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
2) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Zbigniewa Partykę;
3) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Jerzego Mikołaja Sendłaka;
4) będzie używał skrótu KW NL.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Twarda 2/4 p.18.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk