Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.


Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych oraz na dwóch, które nie spełniły tych wymogów, lecz otrzymały w 2012 r. ostatnią ratę subwencji za 2011 r. (Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12) i Unia Pracy (EwP 62)) Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1–7 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
(poz.       )

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-02-2016 14:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk