• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przyjetych i odrzuconych informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2008 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.,