Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listękandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 139, poz. 1168)
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk