Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie powołania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2002 - 2007

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 lutego 2002 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencj w latach 2002 - 2007


Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się, w związku z wygaśnięciem funkcji Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku, z dniem 16 lutego 2002 r. sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzeja Jastrzębskiego na Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku.


§ 2.

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, o którym mowa w § 1, jest powołany na kadencję w latach 2002 - 2007.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk