Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2002 r. w sprawie gospodarki finansowej komitetów wyborczych w okresie od 27 października 2002 r. do 10 listopada 2002 r.
  1. Komitety wyborcze, których kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uczestniczą w ponownym głosowaniu, mogą pozyskiwać środki od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania do dnia 10 listopada br. Komitety wyborcze, których kandydaci na wójta nie spełniają wymogu określonego w art. 4 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, a także komitety, które nie zgłaszały kandydatów na wójta, nie mogą pozyskiwać środków finansowych po dniu 27 października br.

  2. W odniesieniu do komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, określony w art. 24 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta w związku z art. 84 Ordynacji wyborczej, 3-miesięczny termin na złożenie sprawozdania finansowego do Komisarza Wyborczego albo Państwowej Komisji Wyborczej biegnie od dnia przeprowadzenia ponownego głosowania, co oznacza że upływa on 10 lutego 2003 r. Wobec komitetów wyborczych, których kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitetów wyborczych, które nie zgłosiły kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta powyższy termin liczy się od dnia głosowania na kandydatów na radnych, co oznacza, że upływa on 27 stycznia 2003 r.
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk