• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i obwody głosowania
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące liczby zgłaszanych kandydatów w okręgach wyborczych dla wyborów w gminach liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, oraz w powiatach i województwach
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie procedury postępowania w sytuacji, gdy organ jednostki samorządu terytorialnego nie wykonał w terminie, w sposób zgodny z prawem, zadań wyborczych obejmujących między innymi podział gminy, powiatu lub