Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące liczby zgłaszanych kandydatów w okręgach wyborczych dla wyborów w gminach liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, oraz w powiatach i województwach

    Zgodnie z art. 90 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych, zaś z art. 98 ust. 2 pkt 2 wynika, że lista kandydatów na radnych nie może zawierać mniej niż 5 nazwisk kandydatów.

            W wyborach do rad powiatów, zgodnie z art. 133 ust. 1 (zdanie drugie) Ordynacji wyborczej, w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Analogicznie zatem, w związku z art. 140 ust. 1 Ordynacji wyborczej, liczba zgłaszanych kandydatów na liście kandydatów nie może być mniejsza niż 3.

            W wyborach do sejmików województw w okręgach wyborczych, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej wybieranych jest od 5 do 15 radnych. W związku z art. 165 ust. 1 Ordynacji wyborczej liczba zgłaszanych kandydatów w okręgu wyborczym nie może być mniejsza niż 5.

            Z powyższego wynika ogólna zasada, że w wyborach do rady gminy w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców, do rady powiatu i do sejmiku województwa liczba zgłaszanych w okręgu wyborczym kandydatów na radnych nie może być mniejsza od najmniejszej, dopuszczalnej ustawowo liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych utworzonych dla wyborów do danej rady (sejmiku), ale też nie może przekroczyć dwukrotności liczby wybieranych radnych, ustalonej dla konkretnego okręgu wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk