• Wybory samorządowe zakończone - 11.11.2002 r., godz. 16.00
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych (na podstawie obwieszczeń komisarzy wyborczych)
  • Informacja o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4.11.2002r. (17:00)
    KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WYNIKACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2002 R.