• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2005 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.
  • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie. przyjętyvh i odrzuconych sprawozdań partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2005 r.