• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2004 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2004 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2005 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2004 r.