Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 22 maja 2003 r.

KOMUNIKATY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

(1)   Państwowa Komisja Wyborcza przypomina:

-          osoby, które w dniach 7 i 8 czerwca br. będą przebywały poza miejscem stałego zamieszkania mogą otrzymać do 5 czerwca br. w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla ich miejsca stałego pobytu zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą.

 (2) Państwowa Komisja Wyborcza przypomina:

 -          do 25 maja br. żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową poza miejscem zamieszkania, policjanci i funkcjonariusze BOR, SG, PSP oraz SW pełniący służbę w systemie skoszarowanym mogą złożyć wnioski w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla miejsca odbywania służby o dopisanie ich do spisu uprawnionych do udziału w referendum;

 (3)   Państwowa Komisja Wyborcza przypomina:

  - do 29 maja br. osoby przebywające czasowo poza miejscem stałego zamieszkania oraz osoby nigdzie niezamieszkałe mogą złożyć wnioski w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla miejsca ich pobytu o dopisanie do spisu uprawnionych do udziału w referendum;

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk