Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie członków obwodowych komisji do spraw referendum

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że osoby bezrobotne (zarówno pobierające zasiłki dla bezrobotnych, jak i pozbawione tego prawa) będące członkami obwodowych komisji do spraw referendum nie muszą wyrejestrowywać się z urzędów pracy.

Wejście w skład komisji obwodowej nie stanowi zatrudnienia, ani podjęcia innej pracy zawodowej Członkowie komisji wykonują jedynie czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, za wykonywanie których otrzymują diety. Nie są one dochodami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514).

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że funkcja członka obwodowej komisji do spraw referendum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) jest odrębna od funkcji przedstawiciela wójta do nadzoru lokalu komisji obwodowej podczas przerwy w głosowaniu między pierwszym i drugim dniem głosowania w referendum i w związku z tym funkcje te nie mogą być łączone.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk