APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Panie i Panowie                        
Wójtowie, Burmistrzowie,         
Prezydenci Miast,                    

Przewodniczący                        
Rad Gmin i Rad Miejskich,      

Komisarze Wyborczy,             

Przewodniczący Obwodowych
Komisji ds. Referendum           

W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. odbędzie się głosowanie w referendum ogólnokrajowym w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Państwowa Komisja Wyborcza pragnie zwrócić uwagę, że kilka milionów naszych obywateli to osoby nie w pełni sprawne z powodu inwalidztwa, stanu zdrowia bądź wieku, i jak wskazuje doświadczenie znaczna ich część ma trudności w korzystaniu z prawa udziału w głosowaniu.

Zgodnie z przepisami prawa we wszystkich gminach tworzone są wprawdzie obwody głosowania dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których po uprzednim wpisaniu do spisu wyborców ci wyborcy mogą głosować. Z tej formy pomocy w głosowaniu osoby niepełnosprawne rzadko jednak korzystają, preferując głosowanie w  obwodach bliższych miejsca zamieszkania.

Należy jednocześnie zauważyć, iż w wielu gminach systematycznie podejmowane są różne inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia im udziału w głosowaniu m.in. zapewniane są środki transportu, wykonuje się podjazdy dla wózków inwalidzkich, itp. Nie są to jednak działania współmierne do potrzeb, gdyż dostosowanie obiektów publicznych umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym pozostawia wiele do życzenia, a właśnie w takich obiektach mieści się większość lokali komisji obwodowych.

Państwowa Komisja Wyborcza świadoma trudności, jakie mają w tym zakresie gminy wyraża jednak przekonanie, iż mimo tych trudności w każdej gminie możliwe jest udzielenie tej grupie osób pomocy umożliwiającej udział w głosowaniu. Potrzebne są w tym celu aktywne i skoordynowane działania organów samorządu terytorialnego, ich jednostek i służb oraz pomoc i wsparcie organizacji społecznych, a także organów wyborczych. Podstawą podejmowania działań powinno być poznanie rozmiaru i charakteru potrzeb i dostosowanie do nich planu działania. Doświadczenie wskazuje, że nadal potrzebną formą pomocy jest zapewnienie większości takim osobom dojazdu do lokalu głosowania, a często także pomoc w wejściu lub wjeździe do tego lokalu. Ważne i potrzebne jest również włączenie do takiej pomocy wolontariuszy, członków organizacji społecznych, młodzież szkolną itp.

Konstytucyjnym prawem każdego obywatela polskiego korzystającego z pełni praw jest możliwość udziału w wyborach i referendum. Zadaniem wszystkich organów i jednostek uczestniczących w procesie organizacji referendum jest tworzenie możliwie najlepszych warunków dla wdrożenia tej konstytucyjnej zasady.

Państwowa Komisja Wyborcza mając to na uwadze, a także wyjątkowy charakter referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. prosi i apeluje o powszechne i aktywne podjęcie wielostronnych działań umożliwiających wszystkim zainteresowanym osobom oddanie swojego głosu w tym referendum.

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz       

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk